Vi tillverkar förpackningar i kartong.

Miljö

100% av vårt kartongspill går till återvinning, och blir till ny returkartong. Kartong kan återvinnas flera gånger och bli till olika produkter. Använda presentförpackningar kan exempelvis bli nya cornflakes- och vällingpaket, dessa paket kan sedan samlas in och återvinnas på nytt i kretsloppet.

Samma sak gäller för tömda färgburkar och uttjänta tryckplåtar, som ingår i vår metallåtervinning.

Som ett naturligt steg i vårt miljöarbete är vi certifierade enligt FSC® (Forest Stewardship Council®).
FSC® främjar ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar.

Avsiktsförklaring för goda arbetsvillkor