Vi tillverkar förpackningar i kartong.

Policy

Policy

Behandling av personuppgifter – kunder (GDPR)

Allmänt

TK Pac AB värnar om Din personliga integritet. Du ska kunna känna Dig trygg när Du anförtror oss Dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara Dina rättigheter och Din integritet

Personuppgifter

Vi behandlar Dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot Dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamål, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna. Inga bilder finns på företaget på våra kunder.

Riktlinjer

Vilka personuppgifter behandlar vi?
Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag. Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar:

  • Namn
  •  Företag
  • E-postadress
  • Telefonnummer och adress till arbete
  • Titel

Uppgifterna sparas för att kunna bibehålla affärsrelationen.
Konversationer och personuppgifter som skickats via e-post sparas så länge affärsrelationen är aktiv, detta för att förenkla kontakt med våra kunder och potentiella kunder.
Genom att bli kund hos oss accepterar Du att vi på TK Pac AB använder Dina uppgifter till att skicka nyhetsbrev och erbjuda nya tjänster.

Vem lämnar vi ut uppgifterna till?

TK Pac AB kan komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för TK Pacs räkning, exempelvis IT-leverantör.